Yonca Toxumu Artemis Dor 4.5/5 / Barenbrug 25 kq

450 ₼

Səbətə əlavə et
Kateqoriya: Məhsulun adı: Yonca Toxumu Artemis Dor 4.5/5 / Barenbrug 25 kq
Artikul: Barenbrug 1

Məlumat

Qarayonca (və ya Alfalfa) dərin köklü bitkidir, quraqlıq ərazilərdə əkin üçün çox
uyğundur. Heyvəndarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlər yüksək zülal
dərəcəsi, silos istehsalı və ya birbaşa olaraq heyvanların yemlənməsi üçün
qarayoncadan istifadə edirlər. Buna əlavə olaraq qarayonca süni şəkildə
dehidratasiya üçün istifadə edilir.
Artemis
Maililiyə dözümlü
Xarakteristika
Yığım
Soyuğa dözümlülük
Zülal %
Həzm olunma göstəricisi
Nematodlar
Qarayoncanın yüksək məhsuldarlığa malik olan sortu
• Fransız “A siyahısında” no 1 kimi qiymətləndirilmişdir.
• Yüksək məhsuldarlıq
• Quraqlıq və aşağı temperaturlu sahələrə yüksək dözümlülük nümayiş etdirir
• Məhsuldarlığı yüksəkdir
• Fransa və İsveçrədə rəsmi olaraq siyahıya alınmışdır
• Sarı yarlıkla işarələnərək yüksək məhsuldarlığa zəmanət verilmişdir
• Nitro generator
Fransız “A siyahısında” no 1 kimi qiymətləndirilmişdir
Barenbrug məmnuniyyətlə sizə qarayoncanın uğurlu becərilməsi proqramı
çərçivəsində yeni məhsulunu təqdim edir:
Artemis. Bu sort 2010-cu il tarixindən etibarən qarayoncanın ən yüksək
məhsuldarlığı ilə Fransız A siyahısına daxil edilmişdir. Bundan başqa, qarayonca
nematodlara və digər xəstəliklərə qarşı yüksək dözümlülük nümayiş etdirmişdir.
Erkən yetişmə və qidalandırma keyfiyyətləri ilə əlaqədar olaraq qarayonca Sanditi
ilə müqayisə edilə bilər.
Yüksək məhsuldarlıq
Birinci kəsimdə (100,9) qarayonca yüksək məhsuldarlıq nümayiş etdirmişdir,
ümumi yığımda (101,2) göstəricisini nümayiş etdirmişdir. Bu göstərici fransız
tövsiyə siyahısı ilə təsdiq edilmişdir, burada qarayoncanın yüksək məhsuldarlığı
qeyd edilmişdir (hər hektarda quru mövsümdə 17,5 mton). Barenburg sortu
kəsilməyə yaxşı adaptasiya edilmişdir və buna görə də silos və quru ot kimi
istifadə edilə bilər.

Xüsusilə quru və soyuq şəraitdə yüksək dözümlülük nümayiş etdirir
Qarayoncanın toxumları çox dözümlüdür. Qış şəraitində aşağı temperatura yüksək
dözümlülük nümayiş etdirir (bal 8,8). Kökü uzun olduğundan qruntu zənginləşdirir
və quraqlıq şəraitində çox yaxşı yetişir. Bununla əlaqədar olaraq qarayonca hər
hansı bir problem olmadan uzun müddət istifadə edilə bilər.
Bitkinin dözümlülüyü
Qarayoncanın yetişdirilməsi zamanı nematod və xəstəliklər önəmli faktor
olduğundan yüksək müqaviməti sayəsində o, ən mükəmməl seçimdir. Fransız
tövsiyələrinə əsasən qarayonca nematod və digər xəstəliklərə (Antraknoz və
Vertikulum) yüksək müqavimət nümayiş etdirir.
Qarayonca
Qarayonca (və ya Alfalfa) dərin köklü bitkidir, quraqlıq ərazilərdə əkin üçün çox
uyğundur. Heyvəndarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlər yüksək zülal
dərəcəsi, silos istehsalı və ya birbaşa olaraq heyvanların yemlənməsi üçün
qarayoncadan istifadə edirlər. Buna əlavə olaraq qarayonca süni şəkildə
dehidratasiya üçün istifadə edilir.
Artemis
Maililiyə dözümlü
Xarakteristika
Yığım
Soyuğa dözümlülük
Zülal %
Həzm olunma göstəricisi
Nematodlar
SARI YARLIKLI NİTROGENERATOR
Sarı yarlıklı nitrogenerator zəmanətli yüksək məhsuldarlıq
Sarı yarlıklı nitrogenerator qarayonca ilə əlaqədar işlənib-hazırlanmış Barenburgun
toxum yetişdirmə texnologiyasıdır. Yeni texnologiyadan istifadə edərək
qoruyuculu polimer matriksinə yüksək effektivlik dərəcəli Rizabola daxil edilir.
Tərkibində bütün zəruri mineral və mikroelemtlər daxil olmaqla yüksək qidalılıq
dərəcəli məhsul yem istehsalı potensialını yüksəldir.

Sarı yarlıklı nitrogeneratorun istifadə səbəbləri:
• Ekstremal şəraitdə yüksək məhsuldarlıq;
• Mövcud olan su və rütubətdən effektiv istifadə;
• Xəstəliyə qarşı yüksək müqavimət;
• Yüksək nitrogen fiksasiyası;
• Yüksək qidalılıq və zülal göstəricisi.
Sarı yarlıklı nitrogenerator barədə əlavə məlumata ehtiyac duyulduqda bu
düyməyə basın.

Spesifikasiya
Sort - Qarayonca
Maililiyə dözümlülük - 4.5
Toxum göstəricisi - 25-30 kq/hektar
Qablaşdırma - 25 kq-lıq kisələr
Sarı yarlık - Təqdim edilir

Video

© 2020 Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti
www.gubre.az