Otlaq Toxumu Milkway Dry / Barenbrug 15 kq

180 ₼

Səbətə əlavə et
Kateqoriya: Məhsulun adı: Otlaq Toxumu Milkway Dry / Barenbrug 15 kq
Artikul: Barenbrug 3

Məlumat

TƏLƏB OLUNAN YERƏ
GMO-nun olmaması barədə bildiriş
1.Aşağıda qeyd edilən sortların reproduktiv materialı (toxum) ənənəvi yetişdirmə
texnologiyaları vasitəsi ilə həyata keçirilmişdir. Bu zaman genetik modifikasiya
texnikasından istifadə edilməmişdir.
2.Yetişdirmə prosesi xüsusi diqqət altında həyata keçirilmiş, sortların satışı ilə
əlaqədar hökümət tərəfindən müəyyən edilmiş qüvvədə olan hüquqi müddəalar və
ya prosedurlar nəzərə alınmışdır.
a) Kənd təsərrüfatı bitkilərinin sortları ilə əlaqədar olaraq bu prosedur və
müddəalar qeydiyyat və sertifikatlaşdırmadan keçirilmişdir.
b) Bağ bitkilərinin sortları ilə əlaqədar olaraq Holland Nəzarət Xidməti tərəfindən
nəzarət edilən prosedurlar şirkət tərəfindən tətbiq edilmişdir.
3.Yabanı reproduktiv materialının təbii istehsal halları və texnologiyanın cari
vəziyyəti çərçivəsində təsdiq edilmiş sınaq üsullarının kasadlığı ilə əlaqədar olaraq
aşağıda qeyd edilən sortların reproduktiv materialında GMO-nun olmayacağını
qeyd etmək mümkün deyil.

Sortlar Növ Lot nömrəsi

“Milkvey dray” Otlaq bitkilərinin qarışığı 3000367
-Barolex Festuca arundinacea DK-20YT0699
-Alice Trifolium repens NZ201952443
-Bartasja Lolium perenne DK20YT0393
-Dascada Dactylis glomerata DK19YT0339
ARTEMIS Qarayonca CDN2020-M-061700300
SORAYA Qarayonca 3903216
SORAYA Qarayonca F0389B170356
DORINE Qarayonca B15745201900001
DORINE Qarayonca B34618201800001
DORINE Qarayonca 3901153

Qarayonca
Qarayonca (və ya Alfalfa) dərin köklü bitkidir, quraqlıq ərazilərdə əkin üçün çox
uyğundur. Heyvəndarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlər yüksək zülal
dərəcəsi, silos istehsalı və ya birbaşa olaraq heyvanların yemlənməsi üçün
qarayoncadan istifadə edirlər. Buna əlavə olaraq qarayonca süni şəkildə
dehidratasiya üçün istifadə edilir.
Artemis
Maililiyə dözümlü
Xarakteristika
Yığım
Soyuğa dözümlülük
Zülal %
Həzm olunma göstəricisi
Nematodlar
Qarayoncanın yüksək məhsuldarlığa malik olan sortu
• Fransız “A siyahısında” no 1 kimi qiymətləndirilmişdir.
• Yüksək məhsuldarlıq
• Quraqlıq və aşağı temperaturlu sahələrə yüksək dözümlülük nümayiş etdirir
• Məhsuldarlığı yüksəkdir
• Fransa və İsveçrədə rəsmi olaraq siyahıya alınmışdır
• Sarı yarlıkla işarələnərək yüksək məhsuldarlığa zəmanət verilmişdir
• Nitro generator
Fransız “A siyahısında” no 1 kimi qiymətləndirilmişdir
Barenbrug məmnuniyyətlə sizə qarayoncanın uğurlu becərilməsi proqramı
çərçivəsində yeni məhsulunu təqdim edir:
Artemis. Bu sort 2010-cu il tarixindən etibarən qarayoncanın ən yüksək
məhsuldarlığı ilə Fransız A siyahısına daxil edilmişdir. Bundan başqa, qarayonca
nematodlara və digər xəstəliklərə qarşı yüksək dözümlülük nümayiş etdirmişdir.
Erkən yetişmə və qidalandırma keyfiyyətləri ilə əlaqədar olaraq qarayonca Sanditi
ilə müqayisə edilə bilər.
Yüksək məhsuldarlıq
Birinci kəsimdə (100,9) qarayonca yüksək məhsuldarlıq nümayiş etdirmişdir,
ümumi yığımda (101,2) göstəricisini nümayiş etdirmişdir. Bu göstərici fransız
tövsiyə siyahısı ilə təsdiq edilmişdir, burada qarayoncanın yüksək məhsuldarlığı
qeyd edilmişdir (hər hektarda quru mövsümdə 17,5 mton). Barenburg sortu
kəsilməyə yaxşı adaptasiya edilmişdir və buna görə də silos və quru ot kimi istifadə edilə bilər.

Xüsusilə quru və soyuq şəraitdə yüksək dözümlülük nümayiş etdirir
Qarayoncanın toxumları çox dözümlüdür. Qış şəraitində aşağı temperatura yüksək
dözümlülük nümayiş etdirir (bal 8,8). Kökü uzun olduğundan qruntu zənginləşdirir
və quraqlıq şəraitində çox yaxşı yetişir. Bununla əlaqədar olaraq qarayonca hər
hansı bir problem olmadan uzun müddət istifadə edilə bilər.
Bitkinin dözümlülüyü
Qarayoncanın yetişdirilməsi zamanı nematod və xəstəliklər önəmli faktor
olduğundan yüksək müqaviməti sayəsində o, ən mükəmməl seçimdir. Fransız
tövsiyələrinə əsasən qarayonca nematod və digər xəstəliklərə (Antraknoz və
Vertikulum) yüksək müqavimət nümayiş etdirir.
Qarayonca
Qarayonca (və ya Alfalfa) dərin köklü bitkidir, quraqlıq ərazilərdə əkin üçün çox
uyğundur. Heyvəndarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlər yüksək zülal
dərəcəsi, silos istehsalı və ya birbaşa olaraq heyvanların yemlənməsi üçün
qarayoncadan istifadə edirlər. Buna əlavə olaraq qarayonca süni şəkildə
dehidratasiya üçün istifadə edilir.
Artemis
Maililiyə dözümlü
Xarakteristika
Yığım
Soyuğa dözümlülük
Zülal %
Həzm olunma göstəricisi
Nematodlar
SARI YARLIKLI NİTROGENERATOR
Sarı yarlıklı nitrogenerator zəmanətli yüksək məhsuldarlıq
Sarı yarlıklı nitrogenerator qarayonca ilə əlaqədar işlənib-hazırlanmış Barenburgun
toxum yetişdirmə texnologiyasıdır. Yeni texnologiyadan istifadə edərək
qoruyuculu polimer matriksinə yüksək effektivlik dərəcəli Rizabola daxil edilir.
Tərkibində bütün zəruri mineral və mikroelemtlər daxil olmaqla yüksək qidalılıq
dərəcəli məhsul yem istehsalı potensialını yüksəldir.

Video

© 2020 Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti
www.gubre.az