Stoller K- HIB / 25% K2O / Stoller / 5l, l

10.4 ₼

Add to cart
Category: Product name: Stoller K- HIB / 25% K2O / Stoller / 5l, l / 165

Description

Tərkibi suda həll olunan kalium-oksidi (K20) 25% Tərkibi ümumi üzvi maddə 40%,
ümumi azot (N) 5.5%, üzvi azot (N) 4.0%, suda həll ola bilən fosfor (P205 ) 5.5%
elementlərindən ibarətdir.
Tərkibindəki kalium keyfiyyət və məhsuldarlıq baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Bitkilərdə fermentlərin fəaliyyəti üçün lazımdır.
Fotosintezin həyata keçirilməsinə və fotosintez məhsullarının yarpaqdan meyvəyə
daşınmasına müsbət təsir göstərir.
Bitkidəki su balansı üçün xüsusilə vacibdir.
Bitkini stres şəraitində davamlı edir və generativ inkişafı təşviq edir.
Meyvə keyfiyyətini və məhsuldarlığını artırır

Video

© 2020 - 2024 Agricultural Innovation and Supply Company
www.gubre.az
Whatsapp icon