Təsərrüfat fəaliyyətinizi yüksək səviyyədə təşkil edə bilmək üçün vəsaitə ehtiyac olduğunu bilirik.

Fermer təsərrüfatları isə bəzən bu xərcləri təkbaşına qarşılaya bilmir. Ancaq dövlətimizin dəstəyi ilə fermerlərimiz indi 100%-ə qədər dövlət dəstəkli subsidiyanın köməyi ilə əkin və fermaları üçün ən yaxşı xammal və texnikanı əldə etməyə qadirdir. 

Biz də bu layihəyə qoşularaq, satış mərkəzlərimizdə fermerlərin dövlət güzəşti ilə təsərrüfat ehtiyaclarını qarşılamasına şərait yaratmışıq. 

Artıq fermerlərimiz gubre.az mağazalarında Fermer Kartları vasitəsi ilə gübrə, toxum və bitki mühafizə vasitələri ala bilərlər.

© 2020 - 2024 Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti
www.gubre.az
Whatsapp icon