Flower Power / 4% Zn, 3% B, 0.02% Mo / Stoller / 1l, l

70.2 ₼

Add to cart
Category: Product name: Flower Power / 4% Zn, 3% B, 0.02% Mo / Stoller / 1l, l / 170

Description

Tərkibi suda həll olunan bor. (B) 3%, suda həll olunan Molibden (Mo) 0.02% suda həll
olunan sink (Zn) 4% elementlərindən ibrarətdir.
İdeal tozlanma şəraitini təmin edir.
Oksinin bitkinin çiçəkləmə orqanlarına çatmasını təmin edir.
Çiçəkləmə zamanı auksinin səviyyəsini eyni səviyyədə saxlayır.
Mayalanmanı artırır.
Daha çox çiçək tutmasını təmin edir.
Daha çox meyvə dəsti verir.
Meyvələrdə fizioloji problemlərin qarşısını alır.
İnkişafı yaxşılaşdırır

Video

© 2020 - 2024 Agricultural Innovation and Supply Company
www.gubre.az
Whatsapp icon