Kalium nitrat YaraTera Krista K Plus / 13-0-46 / Yara Suomi Oy / 25 kq, kq

85 ₼

Add to cart
Category: Product name: Kalium nitrat YaraTera Krista K Plus / 13-0-46 / Yara Suomi Oy / 25 kq, kq / 185

Description


Yara Tera Krista K Plus 13% azot, 45% kalium tərkibi ilə həm bitkilər üçün enerji
mənbəyi rolunu oynamaqla yanaşı həm yaşıl kütlənin formalaşmasında iştirak edir,
həm də meyvə və tərəvəzlərin yetişmə dövründə kalium elementinə olan ehtiyacı
qarşılayır. Meyvə bağları, kartof və digər tərəvəz sahələrində, pambıqçılıqda,
qarğıdalı yetişdirilməsinə geniş istifadə edilir.
Heç bir qalıq olmadan suda tez həll olunan incə kristal toz formasındadır. İstər
damlama-suvarma, istərsə də çiləmə üsulu ilə tətbiq edilə bilər. Kalium eyni
zamanda kalsium və maqnezium kationlarının bitki tərəfindən mənimsənilməsini
yaxşılaşdırır

Video

© 2020 - 2024 Agricultural Innovation and Supply Company
www.gubre.az
Whatsapp icon