Kalsium nitrat Ducanit / 15-0-0 + 26% CaO / Duslo / 25 kq, kq

50 ₼

Səbətə əlavə et
Kateqoriya: Məhsulun adı: Kalsium nitrat Ducanit / 15-0-0 + 26% CaO / Duslo / 25 kq, kq / 59

Məlumat

Tərkibi və fiziki xassələri:
Kalsium Nitrat / DUCANİT ® → tərkibində nitrat və kalsium birləşməsi olan, çöküntü vermədən asanlıqla suda həll olan mineral gübrədir. Bu mineral gübrə bitkilər üçün Azot (N) və Kalsium (Ca) tərkibli qidalandırıcı məhlulun hazırlanması üçün nəzərdə tutulub.
Kalsium Nitrat → bitkilərin hüceyrə divarlarının möhkəmlənməsinə, bununla da bitkinin daha sağlam və tez inkşaf etməsinə və tərkibində olan Azot sayəsində isə bitkinin torpaqdan digər qida maddələrini asanlıqla mənimsəməsinə kömək edir. Nəzərə alsaq ki, bitkilərin qidalandırılması bitki orqanizmində maddələr mübadiləsinin çox vacib tərkib hissəsini təşkil edir və bu proses maddələrin biokimyəvi çevrilmələrinin-fotosintez prosesinin (işıq enerjisinin kimyəvi enerjiyə çevrilməsi prosesinin) istiqamətini və bitkilərin boyunu, inkşafını, məhsuldarlığını, həmçinin məhsulun keyfiyyətini təyin edir, bu zaman Kalsium Nitrat AKM-nin bitkilərin qidalandırılmasında və inkşafında rolu əvəzedilməzdir.

Video

© 2020 - 2024 Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti
www.gubre.az
Whatsapp icon