-

Nitroammofos ACRON / 16-16-16 NPK / Dorogobuj / 50 kq, kq

23 ₼

Səbətə əlavə et
Kateqoriya: Məhsulun adı: Nitroammofos ACRON / 16-16-16 NPK / Dorogobuj / 50 kq, kq / 76

Məlumat

Yüksək effektivlikli kompleks gübrə
Bir qranulda mühüm qidalandırıcı elementlər mövcuddur
Bütün növ torpaqlarda və istənilən bitkilər üçün istifadə edilə bilər
KİMYƏVİ TƏRKİBİ
Ümumi azot (N)* 16 %
Fosfor (P2O5) 16 %
Kalium (K2O) 16 %
* 6.4% nitratlı, 9.6% ammoniumlu. Tərkib dəyişə bilər
İZİKİ XASSƏLƏRİ
Aşağıdakı ölçülərdə qranulların kütlə payı:
1 mm az, maksimum 2 %
1-4 mm, minimum 95 %
2-4 mm, minimum 75 %
6 mm az 100 %
Qranulların statik möhkəmliyi, minimum 6 MPa
QABLAŞDIRMA, DAŞINMA VƏ SAXLANMA ŞƏRTLƏRİ
• Kisələrdə, konteynerlərdə qalaq yolu ilə göndərilir (MKR)
• Nəqliyyatda təhlükəli yüklərin daşınması qaydalarına müvafiq olaraq istənilən
nəqliyyat vasitəsilə (hava nəqliyyatı istisna olmaqla) daşınır
• Qablaşdırılmış məhsul atmosfer çöküntülərindən qorunan qapalı, quru və təmiz
anbar ərazilərində digər maddə və materiallardan ayrı saxlanılır

Video

© 2020 - 2024 Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti
www.gubre.az
Whatsapp icon