Kalium sulfat YaraTera Krista SOP / 0-0-50 + 46 SO3 / Yara Suomi Oy / 25 kq, kq

80 ₼

Add to cart
Category: Product name: Kalium sulfat YaraTera Krista SOP / 0-0-50 + 46 SO3 / Yara Suomi Oy / 25 kq, kq / 188

Description

Yara Tera Krista SOP məhsullarınız üçün zəngin kalium və kükürd mənbəyidir. Suda
tam həll olur və heç bir çöküntü buraxmır. Tərkibi 52% kalium, 18% kükürd və 45%
kükürd oksidindən ibarət olar xlorsuz gübrədir. YaraTera KRISTA SOP ilə
məhsullarınızın optimal böyümə və məhsuldarlıq üçün lazım olan yüksək keyfiyyətli
qida maddələrini aldığına əmin ola bilərsiniz

Video

© 2020 - 2024 Agricultural Innovation and Supply Company
www.gubre.az
Whatsapp icon